Sait visitka-ukPystoBlog-ukPystoKatalog-ukPystoInternet mag-ukPystoPortal-ukPystoKorporation sait-uk

Верстка

ТестВерстка – це один з завершальних этапів при розробці сайту, коли дизайн, функціональні модулі і унікальний котент поєднуются в одне ціле. Якість верстки оприділяє правильність відображення текстової і графічної інформації сайту. Проектування і верстка сайтів повинна відповідати стандартам W3C, які забезпечють доступність сайту будь-якому користувачу з будь-якого комп'ютера. Таким чиномправильна верстка сайту залог ефективного «юзабіліті» - «зручність користування» сайту.

Верстка починаєтся з «нарізки» дизайна сайту: відокремлення окремих графічних елементів з макета, який разробляє дизайнер. Це может бути psd шаблон (формат adobe photoshop), jpg картинка, corel. Далі готові нарізані елементи дизайну переводяться в html код.

Сучасне «сайтобудівництво» потребує, щоб html код повинен бути кроссбраузерним , чи то пак нормально відображатися у всіх браузерах і валідним - відповідати стандартам W3C(The World Wide Web Consortium).

По способу реалізації верстка буває блочна (div), таблична (table,tr,td) комбінована.

Блочна верстка – це тип верстки, коли каркас сайту формується з елементів (div).
Переваги блочної верстки:
• невелика «вага» готової сторінки, відповідно, висока швидкість завантаження;
• дозволяє добитися оптимізованого коду сайту під будь-які пошукові системи;
• легкість самого процесу верстки, простота і зрозумілість початкового коду;
• відповідає всім сучасним веб-стандартам, а саме HTML, CSS, XML;
• правильне відображення сторінок сайту на будь-якому компьютері, в том числі і з КПК.

Але недивлячись на ряд очевидних переваг, блочна вертска володыэ одним недоліком: порушення відображення веб-сторінок, в залежності від розрішення монітору користувача і браузера, що використовується.

При використанні табличної верстки структуру сайту опреділяют таблиці, строки і стовбці.
Переваги табличної верстки:
• можливість створення окемої колонки;
• елементи таблици легко можна змінювати і вирівнювати по довжині і ширені, що дозволяє разміщувати ці елементи на сторінці в будь-якому вигляді;
• у всіх браузерах таблиці виглядають майже однаково.

Неможна не сказати про недоліки табличної верстки, котрі можуть вплинути на видачу сайтів в результатах пошукової системи:
• погана індексація веб-сайту пошуковими машинами;
• більше часу на завантаження веб-сторінки;
• володіє надто великим кодом.

Сьогодні все частіше застосовується комбінований вид верстки — симбіоз таблиць і блоків, котрі дозволяють суміщати переваги обох видів верстки.

В процесі вертски сайтів окрім html коду використовується мова стилів CSS, що визначає візуальне відображення HTML - документів. CSS працює з кольорами, полями, рядками, висотою, шириною, позиціонуванням елементів, фоновим зображенням, шрифтами и т.д.

scroll back to top